Apie projektą

Projektas skirtas interaktyvaus pažintinio Elektrėnų krašto kultūros paveldo žemėlapio bei edukacinės programos sukūrimui. Žemėlapis bei edukacinė programa bus naudojama Elektrėnų krašto kultūros paveldo objektų pažinimui bei viešinimui, užtikrinant kultūros paveldo objektų žinomumą ir sklaidą.

Žemėlapyje pateikta informacija apie Elektrėnų savivaldybės kultūros paveldo objektus bei lankytinas vietas. Juo naudojantis galima susipažinti su archeologiniu, architektūriniu, istoriniu, memorialiniu, mitologiniu, sakraliniu, urbanistiniu paveldu, želdynais. Tikimės, kad edukacinė programa bus puiki priemonė pedagogams, moksleiviams ar studentams, norintiems pasitikrinti šios srities žinias.

Rengiant žemėlapį bei edukacinę programą naudotasi įvairiais informaciniais šaltiniais: knygomis, tęstiniais ir periodiniais leidiniais, kultūros vertybių registru, internetinėmis svetainėmis. Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šio projekto įgyvendinimo, leido naudotis asmeninėmis fotografijomis, suteikė projektui kitos naudingos informacijos. Ypač dėkojame Elektrėnų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistui Kazimierui Stasiulioniui.

Tikimės, kad šis žemėlapis bei edukacinė programa bus puikus žinių šaltinis ne tik visai Elektrėnų bendruomenei, besidominčiai kultūros paveldu ir jo išsaugojimu, bet ir svečiams.